Třída

Uvědomujeme si, že neustálé vzdělávání a zvyšování kvalifikace současných i budoucích zaměstnanců je důležitým předpokladem pro další rozvoj jakékoliv firmy či organizace. Jedním z prostředků mohou být i akreditované rekvalifikační kurzy a vzdělávácí programy.

Na všechny dodávky zboží, výrobků a služeb Vám můžeme poskytnout náhradní plnění ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Další informace...

personal_video

ECDL

Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti

local_atm

Základy účetnictví

Kurz má za cíl seznámit účastníky kurzu jak s teoretickou částí účetnictví, tak s praktickou částí.

school

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

favorite

Zdravotnické kurzy

Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 40 hodin. Kurz je veden zdravotníky a lektory s mnohaletou zkušeností.

notifications

Školení a výcvik v oblasti požární ochrany

Školení o požární ochraně, odborná příprava zaměstnanců.

gavel

Školení a výcvik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Školení BOZP, první pomoci a odborná školení pro výkon profese.

cloud_queue

Školení a výcvik v oblasti životního prostředí

Odpadové hospodářství

volume_up

Školení a výcvik v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového a havarijního plánování

Krizové řízení a plánování, Bezpečnostní rada ORP, krizové štáby obcí, povodně, ochrana před povodněmi a řešení jejich následků.

lock_outline

Ochrana utajovaných informací

Programy školení

phone_android

Kancelář na cestách

On-line služby osobní asistenta/ky

Veškerá školení a kurzy jsou zajišťovány zkušenými interními a externími lektory s dlouholetou praxí v oboru. Pro podrobnější informace ke vzdělávacím programům nás prosím kontaktujte...