Školení BOZP - administrativa


Toto školení slouží zaměstnanců k jejich seznámení se zásadami bezpečnosti práce a dalšími povinnostmi a právy předepsanými platnou legislativou České republiky. Pro každého zaměstnance musí být ještě doplněno o konkrétní seznámení:

Délka trvání kurzu: 2 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně