Školení a výcvik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví


Školení BOZP zaměstnanci Školení BOZP vedoucí zaměstnanci Školení BOZP administrativa Školení první pomoci Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Odborná školení pro výkon profese (příklady):

Školení řidičů referentských vozidel Ruční řetězové motorové pily Školení zaměstnanců pro práci ve výškách Obsluha tlakových lahví stabilních