Krizové plánování


Pracovníci krizových oddělení obcí (ORP), vedení měst a obcí (starosta, místostarosta, tajemník)
(ústava. Zákon o bezpečnosti ČR, zákon o IZS, krizový zákon § 26, 26a, 27, 29, 34a vyhláška 380/2002 Sb. - celý předpis, nařízení vlády č. 462/2000 Sb. § 15, 15a, 15b, 15c, § 16 metodika KP)

Délka trvání kurzu: 4 - 8 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně