Krizové řízení v ČR


Pracovníci krizových oddělení obcí, osoby zajišťující plnění krizových opatření vyplývajících z havarijního plánování, vedení měst a obcí, členové krizových štábů, bezpečnostní technici, fyzické podnikající osoby , právnické osoby, firmy, státní správa, občané (Ústava ČR čl. 43, LZPS čl. 6, 9, 12, 14, 27, 30, 31, 44, Zákon o bezpečnosti ČR, Zákon o IZS, Krizový zákon - celý předpis, vyhláška 380/2002 Sb. - celý předpis, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR, Praha 2002).

Délka trvání kurzu: 8 - 16 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně