Bezpečnostní rada ORP, Krizové štáby obcí


Pracovníci krizových oddělení obcí, vedení měst a obcí, členové bezpečnostních rad krizových štábů (krizový zákon § 24a, 24b, Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.)

Délka trvání kurzu: 4 - 8 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

Bezpečnostní rady

Krizové štáby