Rekvalifikace


Zprostředkovatel obchodu

Absolvent kurzu se uplatní při výkonu skupiny povolání zaměřených na obchodně podnikatelské činnosti, zejména v oblasti obchodu a jeho zprostředkování, ale i při výkonu technicko-ekonomických činností v podnicích a centrech zabývajících se zprostředkováním obchodu jako jsou např. call centra. Absolvent kurzu bude mít znalosti potřebné pro pozice typu administrátor nákupu, vedoucí prodeje, obchodní zástupce, asistent podnikatele apod.

Frekventanti jsou v průběhu kurzu zároveň připravováni i na rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Při této podnikatelské činnosti uplatní zejména znalosti získané z telemarketingu, managementu, propagace a v neposlední řadě také základní úkony uživatelské práce s aplikacemi MS Office, základní práci s operačním systémem a se soubory, stejně jako používaní Internetu jako základního otevřeného informačního zdroje včetně využívání jeho přenosových a komunikačních možností.

Absolvent zná pravidla komunikace a umí komunikovat na profesionální úrovni. Zná pravidla a principy prodejního hovoru a umí aktivně použít prodejní dovednosti v praxi. Umí rozpoznat stresové faktory a umí lépe zacházet se stresujícími situacemi. Zná pravidla a principy asertivního řešení konfliktů a umí lépe zvládat obtížné a konfliktní situace na profesionální úrovni.


Délka trvání kurzu: 93 hodin teoretické výuky a 68 hodin praxe.

Ukončení kurzu: Závěrečný test a závěrečná praktická zkouška.

Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zprostředkovatel obchodu.

Další informace ke kurzu naleznete zde... Přihlášku do kurzu naleznete zde...