Poznejte nás


Spolek Vedum z. s. vznikl k 31. prosinci 2015. Nabízí komplexních služby ve vzdělávání dospělých. Pořádá vzdělávací kurzy, školení, konzultace, rozvojové programy, poradenské služby nebo řízení lidských zdrojů. Návrhuje, zpracovává a realizuje dotační projekty.

Spolek je zapojen do projektu "Cesta", což je program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku, reg. číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785.

Detail projektu "Cesta"