Odborná příprava odborně způsobilých osob na úseku PO