Odpadové hospodářství


Školení je určeno pro osoby zabezpečující plnění úkolů odpadového hospodářství na pracovišti. Ostatních pracovníků se týká především respektovaní nastaveného systému separace odpadů, tj . odkládání odpadů do určených nádob a případné informování příslušných pracovníků v případě, že je rozmístění separačních nádob nedostatečné.

Délka trvání kurzu: 6h

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně