Školení a výcvik v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového a havarijního plánování


Krizové řízení v ČR Krizové plánování Bezpečnostní rada ORP, Krizové štáby obcí Ochrana před povodněmi, řešení následků