Školení a výcvik v oblasti požární ochrany


Školení zaměstnanců o požární ochraně Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek Školení o PO osob pověřených zabezpečením PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době Odborná příprava odborně způsobilých osob na úseku PO Odborná příprava techniků požární ochrany