Školení o PO osob pověřených zabezpečením PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době


Osoby zajišťující PO v době mimopracovní u právnických a podnikajících fyzických osob (např. vrátný, hlídači bezpečnostní agentury apod.) a osoby zabezpečující PO při sníženém provozu a zajišťující následný dozor při požárně nebezpečných činnostech (např. odstávky a přerušení technologických výrob, svářečské práce a práce s  otevřeným ohněm.

Délka trvání kurzu: 4 - 8 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x