Povodně, ochrana před povodněmi a řešení jejich následků


Pracovníci krizových oddělení obcí, osoby zajišťující plnění krizových opatření vyplývajících z havarijního plánování, vedení měst a obcí, členové krizových štábů, bezpečnostní technici, fyzické podnikající osoby , právnické osoby, firmy, státní správa, občané (zákon o IZS, krizový zákon, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů)

Délka trvání kurzu: 8 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně