Školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany


Zaměstnanci právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým nebezpečím § 4 a § 16 zákona o PO (všichni zaměstnanci) . dle §  23 odst. 1 vyhl. 246/2001)

Délka trvání kurzu: 2 - 6 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x za 2 roky