Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek


Zaměstnanci zařazení dle § 13 odst. 1 písm. a Zákona o PO a dle § 24 vyhl. 246/2001 Sb. podnikajících a právnických osob provozujících činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Délka trvání kurzu: 6 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

V teoretické části obsahují seznámení s

V praktické části obsahují praktické a konkrétní seznámení s