Školení první pomoci


Zákon č. 262/2006 Sb., (Zákoník páce), § 101, § 102, - ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Proto zaměstnavatel musí určit v souladu s různými riziky dostatečný počet proškolených zaměstnanců k  organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby.

Délka trvání kurzu: 3 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x za 3 roky