Odborná příprava techniků požární ochrany


Fyzické osoby, které plní povinnosti dle § 5, 6, 16 odst. 1 a 16a ve smyslu ustanovení § 11 Zákona o PO.

Délka trvání kurzu: 120 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x

Obsah odborné přípravy k získání osvědčení pro výkon činnosti technika požární ochrany podle § 11 odst. 2 ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 vyhl. 246/2001 Sb. tvoří

Dále vybrané tematické okruhy a určené rozsahy tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 Vyhl. 246/2001 Sb. (70 a jeho povinné absolvování je předepsáno platnou legislativou České republiky)