Školení BOZP vedoucí zaměstnanci


Základní školení je určeno pro vedoucí zaměstnance a jeho povinné absolvování je předepsáno platnou legislativou České republiky.

Délka trvání kurzu: 4 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně