Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně


Vedoucí zaměstnanci právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým nebezpečím § 4 a § 16 zákona o PO (všichni zaměstnanci).

Délka trvání kurzu: 4 - 6 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x za 3 roky