Školení zaměstnanců pro práci ve výškách


Všichni pracovníci, kteří dle předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006  Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 362/2005  Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky toto školení vyžadují. Výškové práce jsou veškeré pracovní úkony prováděné ve výšce nad 1,5 m. (stavebníci, opraváři nákladních aut, technické služby atd.)

Délka trvání kurzu: 4 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně