Školení BOZP zaměstnanci


Základní školení pro všechny zaměstnance a jeho povinné absolvování je předepsáno platnou legislativou České republiky.

Délka trvání kurzu: 2 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně