Zdravotník zotavovacích akcí


Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 40 hodin. Kurz je veden zdravotníky a lektory s mnohaletou zkušeností. Obsahem kurzu je teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího. Kurz seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví. Je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č.  106/2001 Sb.) na nejrůznějších veřejných akcích, táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech apod.

Délka trvání kurzu: 21 hodin teorie a 19 hodin praktického výcviku, rozdělených do tematických celků.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:

Ukončení kurzu: Závěrečná zkouška - písemný test.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je účastníkovi, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Další informace ke kurzu naleznete zde...